WAT Kредит

Начало | WAT бюджет | WAT Kредит

“ Ерник “ ЕООД съвместно с Алианц Банк България ти дават възможност да пътуваш за студентски бригади в САЩ, ползвайки изгодни кредити. Кредитите са съобразени както с изискванията на съответната програма, така и с индивидуалните нужди на всеки участник.

 

Общи условия на кредита за програма Work&Travel USA 2014:


1. Максимален размер на кредита – до 10 000 лева
2. Лихва – 8.4 %
3. Срок на погасяване – до 72 месеца 
4. Гратисен период – 1 година 
5. Обезпечение на кредита – 1 гарант 
6. Възможност за погасяване наведнъж или на няколко равни месечни вноски 
* По време на гратисния период не се дължи плащане на лихви и главница.

 

Кой може да тегли кредит?
Всеки одобрен за участие студент, сключил договор с “ Ерник “ ЕООД може да кандидатства за кредитиране. Гарант по кредита може да бъде родител или друг роднина по права линия.

Погасяване на кредита:
- Гратисен период – 12 месеца.
- Максимален срок за погасяване на кредита – 72 месеца
- Ти избираш сам вида и размера на погасителните вноски
- Възможно е да изплатиш предсрочно

Необходими документи:
1. Комплект документи по образец от Алианц Банк България
2. Копие от лична карта
3. Документ за доход в зависимост от източника
4. Удостоверение за семейно положение – издава се от служба ЕСГРАОН към общината по местоживеене
5. Копие на договора за участие по програма Work&Travel USA