Необходими докумети

Начало | Кандидатстване | Необходими докумети

Ето че при нас комплектът от необходимите докумнети за кандидатстване по програмата която предлагаме за студентски бригади в Америка също не е голям и не изисква време и голяма подготовка :

  • Лична карта
  • Международен паспорт – ако все още нямате такъв може да бъде представен и по-късно
  • Студентска книжка
  • Уверение от университета с посочена година  на завършване – оригинал
  • Копие на предишна J1 виза – ако разполагате с такива